Kavkazský pastevecký pes

27. srpna 2010 v 10:13 |  Psi

Kavkazský pastevecký pes
(Kavkazskaia Ovtcharka)

FCI II/328, zkratka KAO, původ Rusko

Kavkazský pastevecký pes - Edžín, Grizzly-Groza a Croockie z Azgiru, chov. Monika Švarcová
POUŽITÍ: Pastevecký pes, strážní a obraný pes.

KLASIFIKACE F.C.I. :
Skupina 2 - pinčové, knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi
Sekce 2.1 - Molossové, dogovití psi
Bez zkoušek z výkonu

Celkový vzhled:
Kavkazští pastevečtí psi jsou více než středně velcí, případně velcí psi od silné až po hrubou tělesnou stavbu, jsou od přírody ostří a k cizím nedůvěřiví. Tyto zvláštnosti, a navíc jejich vytrvalost, nenáročnost a schopnost přispůsobit se v nejrozdílnějších povětrnostních podmínkách, nabízejí možnost používat kavkazské pastevecké psy v téměř všech klimatických pásmech Sovětského svazu. Nejvíce rozšířeni jsou kavkazští pastevečtí psi v Gruzínské, Arménské a Ázerbájdžánské svazové republice a Kabarino-Balkarské autonomní republice, Dagestánu a Kalmycké republice, dále ve stepních oblastech severního Kavkazu a v oblasti kolem Astrachánu. V Zakavkazských oblastech jsou psi většinou mohutnější, ve stepních oblastech naproti tomu lehčí, vysokonozí, často dokonce i krátkosrstí.
Kavkazský pastevecký pes - Grizzly Groza z Azgiru, chov. Monika Švarcová

Chování - charakter: Silný, vyrovnaný, klidný. Povahový typ s dobře vyznačenou obrannou reakcí, projevovanou v aktivní formě. Ostrost a nedůvěra k cizím lidem jsou typické.

Konstituční typ: Silný, případně hrubý silný zjev s masivní stavbou kostí a silným svalstvem. Kůže je silná, ale elastická.

Index kostnatosti: (obvod nadprstí x100 děleno kohoutkovou výškou)
Psi 21-22
Feny 20-22

Index formátu: (poměr délky těla x 100 děleno kohoutkovou výškou): 102-108

Rodový typ: Dobře výrazný. Psi jsou větší a masivnější. Feny jsou menší a lehčí stavby.

Hlava
- lebeční část:

Lebka: Masivní s širokou lebkou a silně vyvinutými lícními kostmi. Široké ploché čelo půlené lehkou brázdou.
Kavkazský pastevecký pes - Herra-Dona z Azgiru, chov. Monika Švarcová

Stop: Přechod od lebeční části k nosní partii je slabě výrazný.
- obličejová část:

Čenich: silný, široký, černý. U bílých a světle pšeničně zbarvených jedinců je přípustný i hnědý.

Morda (krajina obličejová, partie nosu): Kratší než lebeční část, sotva znatelně se zužující.

Pysky: Silné, ale uzavřené a suché.

Chrup: Bílý, velký, dobře vyvinutý, pevně k sobě přiléhající zuby. Nasazení řezáků leží v jedné linii. Nůžkový skus.

Oči: Tmavé, středně velké, oválného tvaru, hluboko usazené.

Uši: Svěšené, vysoko nasazené, vždy krátce kupírované. (pozn.: V ČR je kupírování uší zákonem zakázáno!)

Krk: Velmi silný a krátký. Nepříliš vysoko nasazený, asi v úhlu 30-40° k hřbetní linii.

Tělo: Kohoutek: velmi široký, svalnatý, znatelně odsazen od hřbetní partie.

Hřbet: velmi široký, rovný, svalnatý.

Bedra: krátká, široká, poněkud klenutá
Kavkazský pastevecký pes - Erzo-Bej z Azgiru, chov. Monika Švarcová

Zadek: široký, svalnatý, téměř vodorovný.

Hruď: široká, hluboká, poněkud klenutá. Spodní linie leží ve výšce lokte, nebo poněkud níže.

Břicho: mírně vytažené.

Ocas: Vysoko nasazený; je- li svěšeně nesený, dosahuje hlezenního kloubu; může být srpovitý, kroužkovitý, případně háčkovitý. Kupírovaný ocas je přípustný.

Končetiny: Přední končetiny: při pohledu zpředu přímé a rovnoběžné. Úhel ramena a paže je asi 100°.

Předloktí: přímé, mohutné, středně dlouhé.

Záprstí: Krátké, mohutné, kolmo stojící, pouze mírně ustupující. Délka předních běhů až k lokti činí něco více než polovina kohoutkové výšky. Index výšky činí 50-54.

Zadní končetiny: Při pohledu zezadu přímé, rovnoběžné. Při stání nejsou zadní končetiny vzadu zapřené. Kolmice má vycházet z hrbolu sedací kosti přes střed hlezenního kloubu a procházet nadprstím.

Kolenní kloub: při pohledu ze strany poněkud vystrčený.

Bérce: krátké.

Hlezenní kloub: silný, široký a poněkud vystrčený.

Nadprstí: mohutné, kolmo stojící.

Tlapy (přední i zadní): Velké, oválného tvaru, klenuté, prsty dobře přiléhají k sobě.

Mechanika pohybu: Volný, obvykle rovnoměrný, klidný chod. Typický způsob pohybu je krátký klus, při zrychleni přechází v poněkud neohrabaný cval. Končetiny se musí při pohybu pohybovat přímo a rovnoběžně, přičemž přední více směřují ke střední linii. Klouby předních i zadních končetin se lehce protahují. Hřbet a kříž poddajně pérují. Kohoutek a zadek mají při klusu setrvávat ve stejné úrovni.

Srst: Srst je rovná, hrubá se silně vyvinutou světlejší podsadou. Na hlavě a přední straně končetin je srst kratší a pevně přilehlá.
Kavkazský pastevecký pes - Cindy Pet-Mir, maj. Naďa Kocíková

Druhy srsti:
a) dlouhosrstý s prodlouženou krycí srstí. Dlouhá srst tvoří na krku druh hřívy, na hýždích dobře vyvinuté kalhoty a zadní strany běhů jsou silně porostlé. Dlouhá srst pokrývá ocas ze všech stran, což mu dodává tlustý a huňatý vzhled.
b) krátkosrstí s hustou, poměrně krátkou srstí, bez hřívy, porostlých běhů, kalhot a praporovitého ocasu.
c) přechodný typ prodloužená srst, ale bez hřívy, porostlých běhů, kalhot a huňatého ocasu.

Barva: Různě šedá, rozmanité, světlé až rezavé odstíny, také rezavá, slámově žlutá, bílá, zemité barvy, žíhaná, ale také strakatá a tečkovaná.

Velikost: Kohoutková výška u psů ne méně než 65cm, u fen ne méně než 62cm.

Vady: Každá odchylka od shora uvedených bodů musí být považována za chybu, jejíž ohodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky:
- lenost, důvěřivost k cizím lidem
- poněkud lehčí nebo příliš houbovitá stavba těla
- lehké odchylky od uvedených indexů
- nepatrné odchylky od rodového typu, feny typu samčího
- hlava nedostatečně široká a masivní
- lebka příliš silně klenutá, příliš příkrý nebo příliš plochý stop
- čenich krátký,nebo podlouhlý
- pysky ne ostře řezané,převislé
- věku neodpovídající opotřebování zubů. Odlámané zuby, nenarušující správný skus. Chybění ne více než dvou prvních premolárů nebo jednoho prvního a jednoho druhého premoláru. Lehce nažloutlá zubní sklovina.
- světlé oči, lehce svěšená spodní víčka. Oční zákal.
- níže nasazené ucho, nekupírované uši.
- delší, příliš slabý krk.
- slaběji vyvinutý, nikoli nad hřbetem nasazený kohoutek.
- měkký, klenutý nebo úzký hřbet
- prodloužený, přímý nebo přespříliš klenutý kříž
- nedostatečně svalnatý nebo svažující se zadek
- poněkud zploštělý hrudní koš; jeho spodní linie nedosahuje lokte
- příliš silně vtažené nebo svěšené břicho
- přední končetina - nepatrné odchylky ve vztahu k ramennímu úhlu, poněkud zkrácené nebo prodloužené přední paže, lehce vybočené lokty, lehce se v pohybu ven vytáčející tlapy, příliš skloněné zápěstí.
- zadní končetina - z pohledu zezadu ne zcela rovnoběžné zadní běhy, tj.lehká X respektive O-nohatost. Příliš široký nebo úzký postoj. Příliš přímé nebo příliš dlouhé zadní běhy.
- měkké nebo příliš protáhlé tlapy, vlčí drápy
- odchýlení od normálních forem pohybu (došlapávání dovnitř nebo ven). Nedostatečné protažení kloubů. Neohebný pohyb zad a kříže. Při klusu povznesený zadek. Lehké házení hřbetu (s házením zadní části).

Těžké vady:
- bázlivost(zbabělost),silný flegmatismus,chybějící ostrost
- příliš lehká, případně příliš ochablá stavba těla
- silné odchylky od udaných indexů
- silné odchylky od rodového typ, psi typu fen
- lehká, úzká hlava se špičatým čenichem, neodpovídající ostatní stavbě těla
- ohrnutý nos
- malé, prořídlé, nedostatečně vyvinuté zuby. Nasazení řezáků není v jedné linii. Zuby se silně poškozenou sklovinou
- odlišná barva očí, svěšená spodní víčka, která částečně obnažují rohovku
- prohnutý nebo vyklenutý hřbet
- dlouhý, prověšený nebo silně vyklenutý kříž
- úzký, krátký nebo silně se svažující zadek
- plochý úzký, nedostatečně vyvinutý hrudní koš
- přední končetiny - přímé nebo ostré zaúhlení ramen, zkřivené nebo příliš slabé předloktí, silně ven vybočující lokty, krajně slabá zápěstí, při pohybu silně ven házející tlapky, křivonohost jednoho nebo obou předních běhů
- zadní končetiny - silně výrazná odchylka od rovnoběžnosti. Nedostatečně zaúhlené běhy, šavlonohost. Příliš dlouhé zadní běhy.
- roztažené prsty, nebo ploché tlapy
- zadržovaný, těžkopádný pohyb. Při klusu v porovnání s kohoutkem - vysoko nesený zadek. Příkře nahoru a dolů se pohybující zadek při klusu. Mimochod.
- měkká, zvlněná srst bez podsady
- načernalé, černě skvrnité a hnědé barevné odstíny v různých kombinacích
- kohoutková výška psa pod 65cm, feny pod 62cm

Vylučující vady:
- každá odchylka od jedině přípustného nůžkového skusu
- černá nebo hnědá barva
- chybění jednoho špičáku nebo jednoho řezáku, chybění jednoho třetího, případně čtvrtého premoláru nebo jednoho moláru

Poznámka: psi musejí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, která jsou zcela v šourku. 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama